Психотерапия

Персонален подход за подобряване на психологичното равновесие, идентифициране и разрешаване на душевни и емоционални проблеми.

psychotherapy summary page