Неврологичен преглед

Неврологичният преглед е основен метод за диагностика на заболявания причинени или свързани с дисфункциата на нервната система.