Ултразвукова диагностика

Ултразвуковата (Доплерова) сонография е безвреден метод за изследване, който дава  информация за състоянието на съдовата стена и за самите съдове.

Ултразвуковата (Доплерова) сонография е безвреден метод за изследване, който дава  информация за състоянието на съдовата стена и за самите съдове. С нея  могат да се открият и най-малките промени, много преди да се появят симптомите на смутено кръвоснабдяване. Това е метод за своевременно откриване на атеросклеротични плаки, задебеляване на стената и затруднение в проходимостта на кръвоносните съдове. Безценен е за ранна диагностика на магистралните мозъчни артерии и съдовете на крайниците.

Диагностиката  става със  съвременна  апаратура,  отговаряща  на  Европейските  стандарти  за  добра  медицинска  практика.

Диагностика и лечение на световъртежа с методите на Hallpike и Epley.

При хората над 40-50 години най-срещано е доброкачественото позиционно вертиго. Световъртежът при него трае няколко секунди до половин минута, без гадене и повръщане и винаги свързан с движение на главата. Причината е в натрупване на кристалчета в каналите на вестибуларния апарат, които дразнят прекомерно рецепторите. Лечението е с така наречените репозиционни техники, които позволяват пълно излекуване.