Психотерапия

Персонален подход за подобряване на психологичното равновесие, идентифициране и разрешаване на душевни и емоционални проблеми.

Неврологичен преглед

Неврологичният преглед е основен метод за диагностика на заболявания причинени или свързани с дисфункциата на нервната система.

Ултразвукова диагностика

Ултразвуковата (Доплерова) сонография е безвреден метод за изследване, който дава  информация за състоянието на съдовата стена и за самите съдове.

Пълен спискък с услуги